Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Ecodriving staat voor een economische en ecologische rijstijl, waarmee u veilig, schoon en zuinig rijdt. Kortom, scoren op people, planet en profit, de tripple bottom line van MVO. Ervaring leert dat mensen die een ecodriving rijgedrag toepassen minder gestrest autorijden, ca 10-12% minder CO2 uitstoten en 10-12% minder brandstof gebruiken. Kortom winst voor uw portemonnee, het milieu en vooral voor uzelf.
Veel automobilisten voelen zich bezwaard als zij in de auto rijden vanwege het milieu. Natuurlijk is het niet hoeven verplaatsen het minst milieubelastend. Alternatieven om van A naar B te komen op een beetje milieubewuste wijze zijn: met de fiets, het OV, en vergeet niet de OV fiets. Echter, als u voor de auto kiest, kunt u hierin ook heel bewust rijden volgens de ecodriving principes.
Steeds meer bedrijven kiezen het pad van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of klimaat neutrale werkwijze. Een groot deel van hun milieubelasting wordt gevormd door het autogebruik (lease auto’s en woon-werkverkeer). Hierop kan een aanzienlijke besparing worden verkregen, zowel op gebied van milieubelasting als in kosten. Vanuit de HR-kant gezien is er minder ziekteverzuim door de relaxtere rijstijl, en ontstaan er minder ongelukken. Vanuit financieel oogpunt gezien heeft het bedrijf minder brandstofkosten en lagere onderhoudskosten aan het wagenpark (10-12%). En volgens de MVO-doelstellingen levert dit een concrete bijdrage aan vermindering van de CO2-uitstoot (10-12%) en minder fijnstof. Kortom GO4MVO.
Bovendien stellen MVO bedrijven en overheidsorganisaties steeds meer eisen aan hun toeleveranciers die ook op hun milieubelasting/CO2-uitstoot worden geselecteerd (MVO- en ProRail CO2-prestatieladder). Een extra reden om in business te blijven, is het reduceren van de eigen uitstoot. Met de focus op het wagenpark wordt dat heel makkelijk.
hoe pas ik ecodriving in de praktijk toe? het begint bij het achterlaten van de auto, zet je hem zo weg dat je de volgend dag niet meteen kan wegrijden maar moeilijk moet manoevreren met een koude motor dan is dat niet handig, dus zet hem met een warme motor zo neer dat je de volgende dag eenvoudig weg kan rijden.
Wat doe je als je gaat wegrijden? Start je eerst de motor, met een dot gas, doe je vervolgens je riem om, zet je stoel goed en spiegeltje, haal je tomtom uit het dashboard kastje en installeer je die, maak je je op in het spiegeltje …..en rij je dan pas weg, dan heeft je auto minstens 3-5 minuten met een koude motor stationair nodeloos brandstof gebruikt en extra CO2 uitgestoten, fijn voor de buren…
Of doe je eerst alle handelingen en start je dan pas de auto en rijdt je rustig weg?? Daarna zo snel mogelijk naar de meest optimale versnelling door te schakelen bij 2000-2500 toeren, dus ook in een hogere versnelling rijden.
Tijdens het rijden anticiperen, niet het domme gewicht van je auto oplaten trekken of afremmen via gas of rempedaal maar rustig laten uitrollen of na het in beweging brengen van het domme gewicht zo snel mogelijk van de 1ste versnelling naar volgende versnellingen.
Kortom, nadenken, niet op het geluid van hoge toeren, maar op je toeren teller, en anticiperend rijden daar zit veel winst in.
Jazeker, in de praktijk blijkt juist dat ecodrivers, door ondermeer doortastend te schakelen, met eenzelfde of zelfs een hoger gemiddelde snelheid op hun plaats van bestemming komen. En bovendien met minder stress, uitstoot en brandstofkosten. We denken vaak dat we met hoge toeren harder rijden. Uw gehoor bedriegt u echter. Doortastend opschakelen, anticiperen, uitrollen, etc. leidt tot een gelijkmatige en efficiëntere rijstijl.
Veel oplossingen denken we te vinden in duurzame technologie. Echter, gedrag kunnen we direct op dit moment al toepassen. We hoeven niet te wachten tot we ons allemaal in een elektrische auto verplaatsen (waarvoor we nog steeds energie moeten opwekken). Daarnaast zien we vaak dat als we met onze oude gedrag in nieuwe technologie stappen, dit gedrag de voordelen van nieuwe technologie teniet doet gaan. In een hybride auto met ons oude gedrag rijden, leidt niet automatisch tot het hoogste rendement. Als u nieuwe software op uw PC installeert, zult u ook uzelf moeten bekwamen om het hoogste rendement hieruit te halen. Bij een nieuwe auto wordt dit vaak over het hoofd gezien, want autorijden doen we onbewust.
De rijstijl van de bestuurder, en vooral het moment waarop u schakelt, heeft grote invloed op het brandstofverbruik. Om optimaal te schakelen moet de versnelling worden gekozen waarbij de motor de meeste trekkracht levert en het minste verbruikt. Dat is nu zo, en dat was dertig jaar geleden ook al zo. Waarom is er dan een nieuwe manier van rijden nodig? Het nieuwe rijden is nodig omdat door allerlei technische toepassingen de moderne automotoren bij een veel lager toerental een hoger rendement geven. Daarnaast zijn de motoren ook nog eens een stuk stiller geworden. De meeste mensen hebben leren schakelen op hun gehoor en doen dit tussen de 3000 en 4000 toeren. Blijven wij met onze “oude rijstijl” rijden in moderne techniek, dan betekent dit dat wij door met veel te hoge toeren te schakelen niet het optimale rendement halen uit onze moderne auto’s. Het is daarom raadzaam om een paar weken te schakelen met behulp van uw toerenteller. Daarna kunt u als het goed is weer overgaan op u gehoor, want die heeft nu een nieuw geluid aangeleerd wat overeenkomt met het juiste moment van schakelen.
Wij mensen zijn gewoontedieren. Ingesleten gewoontes zijn moeilijk af te leren. Wel kunnen we nieuwe gewoontes aanleren, waardoor de oude gewoontes naar de achtergrond verschuiven. Dit gaat niet van het ene op het andere moment. Dit moet u zich aanleren. Een ecodrivingtraining kan u daarbij helpen.
Als u zichzelf een nieuwe gewoonte aan wilt leren, wilt u weten wat het voordeel is van deze nieuwe gewoonte, want anders vervalt u snel in uw oude gedrag. Daarvoor is feedback van belang. Bij ecodriving is het van belang dat u ziet dat uw nieuwe rijgedrag tot minder CO2-uitstoot leidt (wat u een fijn gevoel geeft over uw bijdrage aan de samenleving) en dat u minder euro’s aan de pomp verliest (een fijn gevoel in uw portemonnee). Daarom is het dus van belang om na een ecodrivingtraining te meten of u ook daadwerkelijk effect ziet van uw nieuwe gedrag. Meten is niet alleen weten, ook trots zijn op het resultaat van uw nieuwe gedrag en vaak zelfs streven naar verdere verbeteringen.
Voor organisaties komen wij op locatie met mobiele hightech rijstijlsimulatoren. Het voordeel voor de werknemer is dus dat hij geen reistijd heeft. De trainingen worden in groepen van gemiddeld vijftien tot twintig collega’s gegeven. De terugverdientijd is gemiddeld vier tot zes maanden, afhankelijk van benzine of diesel en kilometers. Dit is dus een uiterst korte Return on Investment en een belangrijk instrument voor het implementeren van het MVO-beleid én om te komen tot een CO2-neutraal wagenpark. Go4MVO dus.
Daarnaast is het fun om samen met uw collega’s deze training te volgen (en waar gelachen wordt, wordt geleerd). Het stimuleert onderlinge competitie, etc.. De kostenbesparing kan als incentive worden aangewend om ecodrivinggedrag te ondersteunen.
Voor particulieren of kleine bedrijven worden cursussen met open inschrijving gegeven bij u in de buurt. Een uitgekiend feedbacksysteem zorgt na afloop van de training tot blijvend nieuw gedrag.
Heeft u uw golfclubs echt dagelijks nodig in uw achterbak? Of zijn dat van die extra energievreters die het gewicht van uw auto verhogen?
Als elke Nederlander met de juiste bandenspanning zou rijden kan er in totaal 196 miljoen liter brandstof worden bespaard. Rijdt u op uw fiets met een te lage bandenspanning, dan voelt u dat meteen. Het kost u meer (trap)energie. Dat is in uw auto ook zo, alleen geeft u meer gas. Daarnaast levert de juiste bandenspanning een betere wegligging en een kortere remweg op, wat ook van belang is voor uw veiligheid.


Bekijk ook onze energie vergelijk pagina.