Resultaten

Steeds meer organisaties streven naar een duurzame vorm van bedrijfsvoering. EcoDrivingNederland kan hier een substantiële bijdrage leveren door uw C02-emissies te reduceren. Bovendien kan EcoDrivingNederland een belangrijke besparing leveren ( tot 15% ) op het brandstofverbruik en kan daarmee direct invloed uitoefenen op de kosten van het complete wagenpark van uw organisatie. Tenslotte levert EcoDriving een bijdrage aan de veiligheid van de autogebruikers en een kostenbesparing in onderhoud van de auto. Dit voordeel wordt uitgedrukt met de termen: People, Planet, Profit.

Het nationale programma “Het Nieuwe Rijden” (HNR) wordt door Ecodriving Nederland ondersteund met een gedragsmethodiek. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de Nederlanders Het Nieuwe Rijden wel kent, maar dat het slechts door een klein percentage wordt toegepast. EcoDrivingNederland heeft daarom speciale workshops en trainingen ontwikkeld waarmee nieuw gedrag voor automobilisten tot een gewoonte wordt gemaakt. Bovendien komen wij met mobiele rijstijl- simulatoren op uw eigen locatie, waardoor het voor uw medewerkers een minimale tijdsinvestering betekent met een maximaal rendement.


Resultaten van EcoDriving Nederland voor organisaties en deelnemers

  • Duurzaam imago: het belang van de MVO doelstelling en klimaatambitie wordt versterkt, bedrijven en deelnemers raken in staat een meetbare bijdrage te leveren aan een schoner milieu.
  • Lagere kosten door 7% tot 15% minder brandstof plus een vermindering van onderhoud aan de auto. Een investering in een EcoDriving training voor werknemers verdient zich binnen maximaal 4 tot 6 maanden terug.
  • Verbetering verkeersveiligheid door meer ontspannen rijgedrag.
  • Meetbare klimaatdoelstelling, de meetbare CO2-redutie is van invloed op uw plaats op de CO2 prestatieladder en kunt u opnemen in uw jaarrapportages

De weg naar CO2 reductie

Het doel van het programma Het Nieuwe Rijden (HNR) is een reductie van minimaal één megaton CO2 in drie jaar. Hoeveel daarvan is nu eigenlijk al bereikt.
bron: www.hetnieuwerijden.nl


Bekijk ook onze energie vergelijk pagina.

Resultaten tot nu toe (t/m augustus 2012)

# Aantal workshops Aantal deelnemers
In campagne 41 1230
2 Simulatoren 10 700
5 Simulatoren 36 5400
Aantal trainingen Aantal deelnemers
65 1300